Logo DANA
Logo DAN-POL
Ościeżnica naścienna

Ościeżnice i zawiasy

Drzwi DANA oferowane są wraz z ościeżnicami. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są ościeżnice obejmujące ściany, dostosowane do faktycznej grubości ściany. Dostępne są rozwiązania do skrzydeł przylgowych, bezprzylgowych Modul oraz konstrukcji Plano, zlicowanej ze ścianą. Dostępne są także ościeżnice masywne - klockowe, nakładane na ścian lub instalowane we wnętrzu ościeża.

Zdjęcia produktu

Ościeżnica F97 Ościeżnica F97 Modul Ościeżnica F97 Plano Schemat techniczny ościeżnic obejmujących do drzwi drewnianych Ościeżnica N11 Ościeżnica N11 Modul Ościeżnica N11 Plano Schemat techniczny ościeżnicy N11 Schemat techniczny ościeżnic obejmujących do drzwi szklanych

Detale produktu

Rozwiązania specjalne - ościeżnica BM Rozwiązania specjalne - ościeżnica BM4365 Interior Rozwiązania specjalne - ościeżnica F97 Plano Rozwiązania specjalne - ościeżnica Interior Rozwiązania specjalne - ościeżnica RST175


Projekt: Softkom | Wykonanie: FreeTree