Logo DANA
Logo DAN-POL
Home -> Poradnik -> Drzwi drewniane DANA z certyfikatem PEFC
Drzwi DANA z Certyfikatem PEFC

Produkty DANA, uzyskały prestiżowy certyfikat PEFC. Potwierdza on, że wykorzystywane do produkcji drewno pochodzi z racjonalnie zarządzanych lasów.

PEFC to jeden z najważniejszych i największych systemów światowej certyfikacji środowiskowej. PEFC Council został utworzony w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni on funkcję międzynarodowej organizacji typu non-profit, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te lokalne mechanizmy muszą być zgodne z międzyrządowymi procesami promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. System PEFC obejmuje certyfikację obszarów leśnych, jak również firm przetwarzających, dystrybuujących i handlujących produktami leśnymi. Do grona podmiotów posiadających certyfikat PEFC dołączyła pod koniec zeszłego roku firma Jeld Wen Austria.

Dzięki systemowi certyfikacji całego łańcucha dostaw PEFC umożliwia weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przepływu, zapewniając jednocześnie wiarygodność firmom uczestniczącym w tych procesach. Wymaga on od jego posiadaczy ciągłego zaangażowania w doskonalenie gospodarki leśnej. Certyfikaty takie jak PEFC czy FSC są coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów, którzy dzięki nim zyskują potwierdzenie, że kupowane produkty nie zostały wytworzone na terenach zagrożonych degradacją środowiska, a ich produkcja nie wpływa negatywnie na poszanowanie praw lokalnych społeczności. Jest to szczególnie ważny certyfikat w odniesieniu do tzw. budownictwa ekologicznego – zielonego (Green Building).

Firma Jeld Wen oferuje szeroki asortyment certyfikowanych produktów marki DANA wytwarzanych w racjonalny sposób. Certyfikat dotyczy drzwi oraz ościeżnic zarówno fornirowanych, lakierowanych jak i drzwi laminowanych. Posiadają one już certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej FSC oraz certyfikat VOC, który określa m.in. zawartość formaldehydu oraz innych związków chemicznych mogących mieć wpływ na zdrowie ludzkie. Certyfikat PEFC jest kolejnym krokiem na drodze do coraz większej dbałości o środowisko, ludzi i przyszłość.

Projekt: Softkom | Wykonanie: FreeTree