Drzwi wewnętrzne i Zielone budownictwo

Firma Jeld-Wen i drzwi marki DANA, jako jedna z niewielu firm w Europie posiada wszystkie możliwe certyfikaty, uprawniające do stosowania drzwi wewnętrznych w Zielonym Budownictwie (Green Building).

Posiadamy certyfikat FSC, PEFC oraz VOC (Volatile Organic Compounds – Lotne związki organiczne).

Budownictwo jest największym sektorem gospodarki nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również pod względem przepływu surowcówpisze Paul Hawken, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich autorów i specjalistów od ekologii, w przedmowie do „The HOK Guidebook to Sustainable Design”.

Na całym świecie budynki każdego roku zużywają ponad 3 mld ton surowców pierwotnych. Są one ponadto źródłem powstawania ogromnej ilość odpadów – np. w Stanach Zjednoczonych blisko 136 mln ton odpadów rocznie pochodzi z budynków nowo powstałych oraz rozbiórek (zajmują one łącznie 40% całkowitej powierzchni składowisk).

Budynki zużywają ogromną ilość wody i energii, przyczyniając się tym samym do wyniszczenia środowiska naturalnego i pogłębienia efektu cieplarnianego. Sytuacja krajów europejskich, w tym Polski, jest w tym zakresie bardzo podobna. Idea budownictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na wieloletnie zainteresowanie ekologów losem środowiska naturalnego, ochrony flory i fauny, a także etyką w ochronie przyrody. Z zagadnieniem tym związane jest również wprowadzenie reguły kładącej nacisk na zapobieganie i odwracalność tego typu szkód (ang. precautionary and reversibility principles) oraz odpowiedzialność finansową za zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Jest wiele definicji budynku ekologicznego, gdyż każdy specjalista czy też użytkownik patrzy na to zagadnienie z innego punktu widzenia. Jedni mają na uwadze przede wszystkim oszczędzanie energii, inni wody, dla jeszcze innych ważne jest wykorzystanie materiałów zawierających surowce wtórne. Ponieważ ludzie spędzają 90% swojego czasu wewnątrz budynku, bardzo istotny jest ich wpływ na nasze zdrowie. Z tego względu bardzo ważna jest wysoka jakość powietrza we wnętrzach użytkowych.

Wnętrze domu to środowisko, które wpływa na nasze zdrowie poprzez wzajemne oddziaływanie wielu różnego typu zanieczyszczeń. Są nimi skażenia biologiczne, pestycydy, gazy, metale ciężkie, minerały, promieniowianie oraz opary. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) uznała zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków za jedną z pięciu najwyższych grup ryzyka dla zdrowia publicznego.

Prężny rozwój

Budownictwo ekologiczne na świecie jest najprężniej rozwijającym się sektorem ekonomii.

W naszym kraju sytuacja jest podobna. Badania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) wskazują na dużo wyższą dynamikę rozwoju budownictwa zielonego w porównaniu do dynamiki rozwoju gospodarczego.

Tak prężny rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce i na świecie w dużej mierze zawdzięczamy organizacjom typu Green Building Councils. Czołową instytucją jest World Green Building Council z siedzibą w Toronto w Kanadzie. Zrzesza ona organizacje typu GBC z całego świata.

Systemy certyfikacji budynków

Najbardziej znane światowe systemy wielokryterialnej oceny budynków to LEED (USA),
BREEAM (Wielka Brytania), DGNB (Niemcy), EU GreenBuilding (program unijny),
Green Star (Australia) oraz CASBEE (Japonia).
Najpopularniejszy na świecie system wielokryterialnej oceny budynków to Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), utworzony przez USGBC. Oferując kompleksowy zestaw narzędzi, umożliwia on certyfikację praktycznie każdego obiektu. Rodzina systemów LEED pozwala na projektowanie nowych budynków oraz usprawnianie już istniejących: mieszkalnych, oświatowych, służby zdrowia czy obiektów handlowych i ich wnętrz.

Dlaczego zielone budownictwo?

Korzyści płynące z budownictwa zrównoważonego:

Lord William Thompson Kelvin napisał – “Jeżeli nie możemy czegoś zmierzyć – nie możemy również tego ulepszyć.”

„Ostatnio, ekologia oraz bycie “zielonym” – zaczęło być bardzo modne. Większość firm używa tych kluczowych słów do reklamowania swoich produktów, bądź serwisów, podczas gdy klient mimowolnie staje się ofiarą tak zwanego “greenwashing” ( czyli promowania zwyczajnego produktu jako “zielonego” czy tez przyjaznego środowisku ).

Rozwój zrównoważony to bardzo złożone zagadnienie i potrzebuje multidyscyplinarnej i wielobranżowej uwagi specjalistów. System oceny wielokryterialnej ( taki jak LEED, BREEAM, DGNB czy SB tool ) pozwala nam na posegregowanie tej wiedzy i przyjęcie holistycznego nastawienia w stosunku do zagadnień związanych z budownictwem i użytkowaniem obiektów. Nasza wiedza o związanych z rozwojem zrównoważonym oraz ich wzajemnego oddziaływania rośnie wykładniczo, i niemal każdego dnia odkrywamy coś nowego. Ekologia i rozwój zrównoważony są w chwili obecnej niewątpliwie jednymi z najprężniej rozwijających się dziedzin naukowych.

Bardziej restrykcyjne przepisy w państwach UE prawdopodobnie sprawią, że w ciągu 10 lat budownictwo zrównoważone stanie się powszechnie obowiązującym standardem przy wznoszeniu nowych i modernizacji już istniejących budynków. Dostrzegając zalety zielonego budownictwa, rządy poszczególnych krajów oraz UE Dyrektywą EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) o efektywności energetycznej budynków z 2002 r. wprowadziły surowsze standardy z zakresu efektywności energetycznej dla nowych i modernizowanych budynków. Prawdopodobnie, za sprawą Dyrektywy EPBD z 2010, od 2021 r. możliwe będzie budowanie wyłącznie budynków energooszczędnych.

Obiekty typu Green Building to przede wszystkim niższe koszty eksploatacji.

Koszty eksploatacji budynków posiadających certyfikat energetyczny LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) są o 8-9% niższe niż w przypadku tradycyjnych budynków

Firma Jeld-Wen jest członkiem World Green Building Council.

To najważniejsza organizacja, która kreuje rynek budownictwa zrównoważonego oraz wyznacza „zielone”standardy.

Aby zapoznać się z produktami Jeld Wen Austria, ( marka DANA ), zapraszamy na stronę www.drzwidana.pl

Call Now Button