Drzwi drewniane DANA – drewno kontrolowane według systemu FSC

Opublikowane w październiku 2008 r. wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie stowarzyszenia AHEC przez firmę konsultingową Seneca Creek stanowią niezależną i poddaną recenzji naukowej ekspertyzę. AHEC może je udostępnić na życzenie firmom, które pragną podkreślić, że oferowane przez nie amerykańskie drewno liściaste jest „drewnem kontrolowanym FSC“.

Koncepcja drewna kontrolowanego FSC stanowi element systemu kontroli pochodzenia surowca FSC. Surowiec oznakowany etykietą „drewno kontrolowane FSC” zawiera drewno z certyfikatem FSC oraz drewno bez certyfikatu poddane kontroli pod kątem pochodzenia z wątpliwych źródeł.

Norma FSC dotycząca oceny drewna kontrolowanego „Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wodd „(FSC-STD-40-005) przeznaczona jest do stosowania w połączeniu z normą FSC dotyczącą kontroli pochodzenia drewna FSC Chain of Custody Standard (FSC-STD-40-004) i ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom wyeliminowania z obrotu handlowego drewna:

  1. Pozyskanego nielegalnie;
  2. Pozyskanego kosztem praw, tradycji i wartości społecznych miejscowej ludności;
  3. Pozyskanego z terenów o podwyższonych wartościach społecznych i przyrodniczych, gdzie istnieje podejrzenie, że wartości te mogły zostać naruszone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej;
  4. Pozyskanego z terenów przekształconych lasów naturalnych;
  5. Pozyskanego z obszarów, gdzie sadzi się odmiany drzew modyfikowane genetycznie.

Firmy posiadające certyfikat CoC i wdrażające system weryfikacji Drewna Kontrolowanego FSC mają obowiązek wskazania regionu pochodzenia produktu i określenia czy jest to region o niskim ryzyku pochodzenia z nielegalnych źródeł. W przypadku produktów pochodzących z regionów o podwyższonym stopniu ryzyka dla dowolnej z powyższych pięciu kategorii, nadanie statusu drewna kontrolowanego FCS uzależnione jest od dalszej oceny na poziomie jednostki zarządzającej lasem. Natomiast drewno, które pochodzi z regionów sklasyfikowanych jako regiony niskiego ryzyka we wszystkich pięciu kategoriach może być sprzedawane jako drewno kontrolowane FSC bez dodatkowej weryfikacji.

Firmy posiadające certyfikat CoC i wdrażające system weryfikacji Drewna Kontrolowanego FSC mają obowiązek wskazania regionu pochodzenia produktu i określenia czy jest to region o niskim ryzyku pochodzenia z nielegalnych źródeł. W przypadku produktów pochodzących z regionów o podwyższonym stopniu ryzyka dla dowolnej z powyższych pięciu kategorii, nadanie statusu drewna kontrolowanego FCS uzależnione jest od dalszej oceny na poziomie jednostki zarządzającej lasem. Natomiast drewno, które pochodzi z regionów sklasyfikowanych jako regiony niskiego ryzyka we wszystkich pięciu kategoriach może być sprzedawane jako drewno kontrolowane FSC bez dodatkowej weryfikacji.

W odniesieniu do normy drewna kontrolowanego FSC autorzy badania Seneca Creek podsumowują: „Możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że drewno liściaste pochodzące ze wszystkich stanów USA można uznać za drewno niskiego ryzyka we wszystkich pięciu kategoriach normy. Drobne i okazyjne odstępstwa od normy dotyczą jednej lub kilku kategorii ryzyka, a w przypadku ich wystąpienia przedsiębiorstwa pozyskujące drewno z tego regionu zobowiązane są przeprowadzić proces dalszej weryfikacji. Zgodnie z naszą interpretacją normy FSC oraz jej wymogów, przypadki te mieszczą się jednak w ramach wartości progowej dla niskiego ryzyka pochodzenia”.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa posiadające certyfikat zgodności z normami FSC-STD-40-004 oraz FSC-STD-40-005 mogą oferować drewno liściaste pochodzące ze Stanów Zjednoczonych jako drewno kontrolowane FSC bez konieczności poddawania go dalszej ocenie lub weryfikacji. To powinno znacznie ułatwić sprzedaż produktów z amerykańskiego drewna liściastego, które posiadają etykietę FSC i których producenci używają systemu przyznawania rabatów procentowych i ilościowych według norm FSC.

Oczekuje się również, że wyniki badania przyczynią się do wzrostu wykorzystania drewna liściastego ze Stanów Zjednoczonych w projektach budowlanych objętych normą FSC dotyczącą certyfikacji projektów „FSC Project Certification Standard” (FSC-STD-40-006). Norma ta jest coraz częściej wykorzystywana przez duże firmy budowlane w Europie Zachodniej podczas realizacji dużych, prestiżowych projektów. Zachowanie zgodności z normą przewiduje między innymi system certyfikujący budynki typu Green – Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED to uznawany na całym świecie system certyfikacji budownictwa ekologicznego umożliwiający uzyskiwanie niezależnych świadectw stwierdzających, że określony budynek lub osiedle zostały zaprojektowane i wybudowane z uwzględnieniem najważniejszych parametrów zrównoważonego rozwoju: oszczędność energii, efektywne użytkowanie wody, redukcja emisji CO2, jakość środowiska wewnętrznego oraz wykorzystanie zasobów naturalnych.

System LEED został wprowadzony przez Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego (U.S. Green Building Council – USGBC) w celu stworzenia właścicielom i zarządcom budynków zwięzłego programu identyfikacji i wdrażania praktycznych i mierzalnych zagadnień ekologicznego projektowania, budowania, użytkowania i konserwacji.

Firma Jeld Wen Austria oraz marka DANA posiada Certyfikat FSC, który umożliwia stosowanie naszych produktów w budownictwie ekologicznym typu Green Building.

Warto tu także wspomnieć iż firma DAN-POL, Generalny dystrybutor drzwi marki DANA uczestniczyła także w Polsce w kilku projektach gdzie dostarczała drzwi wewnętrzne fornirowane oraz laminowane w HPL dla projektów Green Building (m.in. Pierwszego w Polsce budynku dydaktycznego certyfikowanego wg LEED  – American School of Warsaw).

Call Now Button